Nowe postępowanie gospodarcze

Dnia 7 listopada 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy procedury cywilnej. Nowe regulacje mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, bowiem wprowadzone zostało odrębne postępowanie gospodarcze. W ramach tego postępowania ustawodawca zdecydował się przyznać...

split payment – kiedy stosować

Od 1 listopada 2019 r. uległy zmianie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Mechanizm ten polega na tym, że należność netto zostanie przekazana na rachunek bankowy przedsiębiorcy, natomiast podatek VAT zostanie przelany na specjalnie...

Sukces Kancelarii

Miło mi poinformować, że zespół Kancelarii Adwokackiej AGK z powodzeniem reprezentował klienta, który został oskarżony o naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w wyniku którego inna osoba odniosła obrażenia. Sprawa była o tyle ciekawa, że poszkodowany oraz...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Informuję, że od 13 października 2020 r. zacznie działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. W Rejestrze mają zostać ujawnieni beneficjenci rzeczywiści spółek prawa handlowego, tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z...

Korrespondenzanwalt

In Deutschland wurde ein Verfahren von dem Amtsgericht durchgeführt, an dem ich als Korrespondenzanwalt teilnehmen durfte. Für einen Mandanten, der in Polen wohnhaft ist, wurde ein deutscher Rechtsanwalt berufen. Aufgrund der Entfernung des Wohnsitzes von dem...