Korrespondenzanwalt

In Deutschland wurde ein Verfahren von dem Amtsgericht durchgeführt, an dem ich als Korrespondenzanwalt teilnehmen durfte. Für einen Mandanten, der in Polen wohnhaft ist, wurde ein deutscher Rechtsanwalt berufen. Aufgrund der Entfernung des Wohnsitzes von dem...

Przebieg kontroli Prezesa UODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia RODO, na mocy których wprowadzono szereg zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Wraz z końcem 2018 roku, w ramach doniesień prasowych, można było usłyszeć, że rozpoczęły się już pierwsze kontrole Prezesa Urzędu...

Uniewinnienie klienta

Miło mi poinformować, że zespół Kancelarii AGK z powodzeniem reprezentował klienta, który został, wraz z dwiema innymi osobami, oskarżony o dopuszczenie się rozboju. Klient został skazany przez Sąd I instancji na karę pozbawienia wolności. Na skutek wniesionej...