Tarcza branżowa – projekt ustawy

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem kolejnych środków bezpieczeństwa, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, ograniczone zostało funkcjonowanie niektórych gałęzi gospodarki. W szczególności ograniczeniami dotknięte zostały branże: gastronomiczna, fitness, targowa, estradowa, filmowa, rozrywkowa i rekreacyjna, fotograficzna i fizjoterapeutyczna.

Ograniczenie funkcjonowania przedsiębiorstw może przełożyć się na istotny spadek przychodów i utratę płynności finansowej, a w konsekwencji zagrozić dalszemu ich funkcjonowaniu. W celu przeciwdziałania temu zjawisku obecnie rozpoczęto prace legislacyjne nad tzw. Tarczą branżową, która ma m.in. pozwolić na zminimalizowanie negatywnych skutków dla przedsiębiorców oraz pozwolić im utrzymać swoje przedsiębiorstwa w tym trudnym okresie.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia tzw. Tarczy branżowej, które mają w szczególności wpływ na małych i średnich przedsiębiorców.

Zapraszam do lektury!

Agrodoradca 7/2020 – nowe publikacje

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 7/2020 został opublikowany mój artykuł pt. Będzie łatwiej zgłaszać szkody wywołane suszą, którego współautorem jest apl. adw. Aleksander Dziadosz. W artykule omawiamy planowane zmiany w zakresie usprawnieni procesów dochodzenia odszkodowań należnych na skutek wystąpienia suszy. Usprawnienia mają polegać na zmianie przepisów dotyczących wnioskowania i zasad szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

W miesięczniku ukazał się również artykuł współpracownika Kancelarii apl. adw. Michał Kwolek, pt. Rejestracja w systemie BDO (Baza Danych Odpadowych), czyli o konsekwencjach dla rolników, w którym omówione zostały czynności jakie należy podjąć, aby dokonać właściwej rejestracji.

Zachęcam do lektury.

Tarcza antykryzysowa 3.0 już uchwalona

Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją wywołaną koronawirusem podjęte zostały działania legislacyjne mające przeciwdziałać negatywnym skutkom dla gospodarki. Wynikiem tych działań było uchwalenie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 1.0 i Tarczy antykryzysowej 2.0.

Rząd podjął dalsze działania, które mają na celu rozwinięcie i udoskonalanie przepisów uchwalonych Tarcz antykryzysowych. W związku z tym został przygotowany projekt ustawy, który otrzymał nazwę Tarcza antykryzysowa 3.0. W dniu 14 maja 2020 r. zakończono prace legislacyjne nad ustawą, a 15 maja 2020 r. ustawa została podpisana przez Prezydenta. Poniżej przedstawiam najważniejsze regulacje wprowadzone Tarczą antykryzysową 3.0 i ich wypływ na Tarcze 1.0 i 2.0.   

Zapraszam do lektury.

adw. Aleksander Giehsmann

Tarcza antykryzysowa 3.0

W związku z aktualną sytuacją wywołaną koronawirusem podjęte zostały działania legislacyjne mające przeciwdziałać negatywnym skutkom dla gospodarki. Wynikiem tych działań było uchwalenie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej i Tarczy antykryzysowej 2.0.

Rząd podjął kolejne działania w celu ratowania gospodarki. Został przygotowany projekt ustawy, który otrzymał nazwę Tarcza antykryzysowa 3.0. Projekt ma zostać przekazany w tym tygodniu pod obrady Sejmu. Poniżej przedstawiam jego najważniejsze założenia. Jednocześnie zastrzegam, że Rząd może wycofać się ostatecznie z części zmian dotyczących praw pracowniczych.

Zapraszam do lektury!

Tarcza antykryzysowa 2.0 – już uchwalona

Szanowni Państwo,
w związku z aktualną sytuacją wywołaną koronawirusem podjęte zostały działania legislacyjne mające przeciwdziałać negatywnym skutkom dla gospodarki. W dniu 16 kwietnia 2020 r. zakończono prace legislacyjne nad tzw. Tarczą antykryzysową 2.0. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0. Kolorem czerwonym zostały naniesione zmiany, które zostały wprowadzone w trakcie procesu legislacyjnego, a które nie zostały uwzględnione w poprzedniej wersji przesłanej informacji.

Zapraszam do lektury!