Niestety z przykrością należy stwierdzić, że coraz częściej ZUS kwestionuje prawo do świadczeń socjalnych dla kobiet w ciąży. Argumentacja tego rodzaju decyzje ZUS wskazuje, że stosunek pracy ma charakter pozorny lub też jest niezgodny z zasadami współżycia społecznego i nakierowany wyłącznie na pozyskanie świadczeń socjalnych.

Klientka Kancelarii AGK w krótkim czasie po nawiązaniu stosunku pracy zaszła w ciążę. Na skutek tego ZUS wydał decyzję, w której stwierdził, że nie podlega ona ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu, jako nawiązanie przez nią stosunku pracy miała charakter fikcyjny oraz stanowiło czynność sprzeczną z zasadami współżycia społecznego.

Kancelaria przygotowała odwołanie od decyzji ZUS, a następnie reprezentowała Klientkę w sporze sądowym. Przed Sądem udało się dowieść, że praca była faktycznie wykonywana oraz wypełniała wszystkie przesłanki stosunku pracy. Sąd zmienił decyzję ZUS i stwierdził, że klientka podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu.

Ostatecznie zatem naszej klientce będą przysługiwały wszelkie świadczenia socjalne w okresie ciąży, jak również wszelkie świadczenia po urodzeniu dziecka.

Wszelkie osoby, którym ZUS kwestionuje prawo do świadczeń socjalnych, w tym w szczególności kobiety w ciąży, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.