Sukces Kancelarii

Miło mi poinformować, że zespół Kancelarii Adwokackiej AGK z powodzeniem reprezentował klienta, który został oskarżony o naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w wyniku którego inna osoba odniosła obrażenia. Sprawa była o tyle ciekawa, że poszkodowany oraz...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Informuję, że od 13 października 2020 r. zacznie działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. W Rejestrze mają zostać ujawnieni beneficjenci rzeczywiści spółek prawa handlowego, tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z...