Miło mi poinformować, że zespół Kancelarii Adwokackiej AGK z powodzeniem reprezentował klienta, który został oskarżony o naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w wyniku którego inna osoba odniosła obrażenia.

Sprawa była o tyle ciekawa, że poszkodowany oraz jedyny świadek zdarzenia byli skonfliktowani z oskarżonym. Zdarzenia miało natomiast następujący przebieg. Na parkingu świadek zaczął grozić oskarżonemu. Ten, żeby uniknąć eskalacji konfliktu postanowił, odjechać z miejsca zdarzenia. Gdy zaczął ruszać, pojawił się pokrzywdzony, który wskoczył pod samochód oskarżonego. Policja następnie ukarała mandatem karnym oskarżonego. Ten, będąc przekonany, że tym samym sprawa zostanie zakończona, nie podjął żadnych czynności celem zakwestionowania mandatu. Następnie jednak oskarżonemu przedstawiono zarzuty. Ostatecznie Sąd Rejonowy uznał winę oskarżonego, jednocześnie warunkowo umorzył wobec niego postępowanie, jak również orzekł wobec niego obowiązek naprawienia szkody. Sąd argumentował swoje rozstrzygnięcie tym, że uznał zeznania pokrzywdzonego i świadka za wiarygodne. Jednocześnie wskazywał, że gdyby faktycznie oskarżony nie był winny, to powinien kwestionować nałożony na niego mandat karny.

Na skutek wniesionej apelacji Sąd Okręgowy zmienił ostatecznie wyrok i uniewinnił klienta Kancelarii od zarzucanego mu czynu. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie w pełni podzielił argumenty apelacji, że nie sposób uznać, że to oskarżony naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz że zeznaniom pokrzywdzonego i świadka można było dać wiarę.