Agrodoradca 7/2020 – nowe publikacje

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 7/2020 został opublikowany mój artykuł pt. Będzie łatwiej zgłaszać szkody wywołane suszą, którego współautorem jest apl. adw. Aleksander Dziadosz. W artykule omawiamy planowane zmiany w zakresie usprawnieni procesów dochodzenia odszkodowań należnych na skutek wystąpienia suszy. Usprawnienia mają polegać na zmianie przepisów dotyczących wnioskowania i zasad szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

W miesięczniku ukazał się również artykuł współpracownika Kancelarii apl. adw. Michał Kwolek, pt. Rejestracja w systemie BDO (Baza Danych Odpadowych), czyli o konsekwencjach dla rolników, w którym omówione zostały czynności jakie należy podjąć, aby dokonać właściwej rejestracji.

Zachęcam do lektury.