Przebieg kontroli Prezesa UODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia RODO, na mocy których wprowadzono szereg zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Wraz z końcem 2018 roku, w ramach doniesień prasowych, można było usłyszeć, że rozpoczęły się już pierwsze kontrole Prezesa Urzędu...

Uniewinnienie klienta

Miło mi poinformować, że zespół Kancelarii AGK z powodzeniem reprezentował klienta, który został, wraz z dwiema innymi osobami, oskarżony o dopuszczenie się rozboju. Klient został skazany przez Sąd I instancji na karę pozbawienia wolności. Na skutek wniesionej...