Przebieg kontroli Prezesa UODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia RODO, na mocy których wprowadzono szereg zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Wraz z końcem 2018 roku, w ramach doniesień prasowych, można było usłyszeć, że rozpoczęły się już pierwsze kontrole Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Początkowo kontrole te mają być przeprowadzone w odniesieniu do rejestrów publicznych oraz w sektorze medycznym i oświatowym. Zgodnie z dalszymi zapowiedziami w 2019 roku kontrole mają zostać rozszerzone również na przedsiębiorców spoza wskazanych wyżej branż.

Dlatego z okazji świtowego dnia ochrony danych osobowych przedstawiam Państwu krótką informację na temat przebiegu kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcam do lektury.

 

Uniewinnienie klienta

Miło mi poinformować, że zespół Kancelarii AGK z powodzeniem reprezentował klienta, który został, wraz z dwiema innymi osobami, oskarżony o dopuszczenie się rozboju. Klient został skazany przez Sąd I instancji na karę pozbawienia wolności. Na skutek wniesionej apelacji Sąd Okręgowy we Wrocławiu zmienił wyrok i uniewinnił klienta Kancelarii od zarzucanego mu czynu.