Agrodoradca 4/2021 – nowe publikacje

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 4/2021 został opublikowany mój artykuł pt. Podział majątku po rozwodzie – co z gospodarstwem rolnym. W artykule omawiam kwestie związane z podziałem majątku małżonków, w sytuacji, gdy jednemu z nich zostało darowane gospodarstwo rolne.

W tym samym wydaniu ukazał się artykuł współpracownika Kancelarii apl. adw. Michała Kwolka, pt. Samowolna wycinka drzew i krzewów na prywatnych działkach. W artykule omówione zostały zagadnienia związane z możliwością wycięcia drzew na prywatnych działkach.

Zachęcam do lektury.

Agrodoradca 2/2021 – nowe publikacje

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 2/2021 został opublikowany artykuł pt. Kiedy stowarzyszenie działa na niekorzyść rolnika, którego współautorem jest apl. adw. Michał Kwolek.  W artykule omówione zostały kwestie dotyczące działań, które mogą podejmować stowarzyszenia w postępowaniu administracyjnym oraz możliwe sposoby przeciwdziałania nadużyciom pozycji stowarzyszenia.

W kolejnym artykule, którego współautorem jest apl. adw. Michał Kwolek, pt. Numer identyfikacji celnej w Handlu z Wielką Brytania po brexicie, omówione zostały kwestie uzyskania i posługiwania się numerem identyfikacji celnej.

Zachęcam do lektury.

Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 1/2021 został opublikowany artykułu współpracownika Kancelarii Adwokackiej AGK apl. adw. Michała Kwolka pt. Odpowiedzialność za szkody łowieckie. W artykule omówione zostały kwestie odpowiedniego zabezpieczenia pola przed zwierzyną leśną i utrzymania urządzeń wchodzących w skład tych zabezpieczeń.

Zachęcam do lektury.

Nowelizacja prawa budowlanego – jakie ułatwienia dla rolników

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 11/2020 został opublikowany mój artykuł pt. Nowelizacja prawa budowlanego – jakie ułatwienia dla rolników, który napisałem wspólnie z adw. Aleksander Dziadosz.

W artykule omawiamy najnowsze zmiany prawa budowlanego, w szczególności zmiany dotyczące: podziału projektu budowlanego, inwestycji, które nie wymagają pozwolenia lub zgłoszenia, przeniesienia decyzji pozwolenie na budowę, odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, terminu na stwierdzenie nieważności decyzji, legalizacji samowoli budowlanej. Zachęcam do lektury.

Zachęcam do lektury.

Komornik puka do drzwi. Co może zabrać i jak się bronić – nowa publikacja

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 20/2020 został opublikowany mój artykuł pt. Komornik puka do drzwi. Co może zabrać i jak się bronić, którego współautorem jest adw. Aleksander Dziadosz. W artykule omawiamy przebieg postępowania egzekucyjnego, w tym poruszamy m.in. następujące zagadnienia: ograniczenia egzekucji, szczególna ochrona rolnika oraz nieprawidłowości w trakcie postępowania egzekucyjnego.


Zachęcam do lektury.

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich – nowa publikacja

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 6/2020 został opublikowany mój artykuł pt. Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich, którego współautorem jest apl. adw. Aleksander Dziadosz. W artykule omawiamy ostatnią nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Nowelizacja reguluje kwestie finansowania kół w następnych latach. Lekturę artykułu polecam wszystkim osobom zrzeszonym w strukturach kół gospodyń wiejskich.

Zapraszam do lektury!