Transparenzregister In Polen

Na łamach portalu PolenJournal.de został opublikowany mój artykuł pt. Transparenzregister In Polen, w którym omawiam wszelkie zagadnienia związane z wprowadzeniem w Polsce Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zapraszam do lektury./ Auf der Web...

Publikacja na łamach miesięcznika Agrodoradca

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 8/2019 zostały opublikowane dwa artykuły, których jestem współautorem. W pierwszym, pt. Jak właściwie zorganizować transport lądowy zwierząt, którego współautorem jest adwokat Marcel Migała, omawiamy zagadnienia związane z lądowym...