Holdingrecht in Polen – die neuen Regelungen im Gesellschaftsrecht

Na łamach portalu PolenJournal.de został opublikowany mój artykuł pt. Holdingrecht in Polen – die neuen Regelungen im Gesellschaftsrecht, w którym omawiam nowe regulacje wprowadzone tzw. Prawem holdinogowym. Zapraszm do lektury

Auf der Web von PolenJournal.de wurde mein Holdingrecht in Polen – die neuen Regelungen im Gesellschaftsrecht veröffentlich. Der Artikel befasst sich mit dem Thema die Reform des Gesellschafts- und Holdingrechts. Das neue Recht hat Regelungen für Gesellschaftsgruppen eingeführt. Es wurde auch die sogenannte Business Judgement Rule eingeführt, sowie die Position von Aufsichtsräten gestärkt.

Holdingrecht in Polen – die neuen Regelungen im Gesellschaftsrecht (polenjournal.de)

Kiedy wystąpi sztuczny podział gospodarstwa rolnego – nowa publikacja

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 6/2022 został opublikowany mój artykuł pt. Kiedy wystąpi sztuczny podział gospodarstwa rolnego, którego współautorem jest aplikant adwokacki Michała Kwolka. W artykule omawiamy zagadnienie podziału gospodarstwa rolnego, które może być uznane przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa za dokonane wyłącznie w celu zwiększenia kwot uzyskanych przez rolników w ramach dopłat. W tekście wskazujemy na przykładowe działania, które rolnik powinien podjąć, aby podział nie został zakwestionowany.

Zapraszam do lektury.

Zmiana gruntów leśnych na rolne – nie tak łatwo

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 5/2022 został opublikowany mój artykuł pt. Zmiana gruntów leśnych na rolne – nie tak łatwo, którego współautorem jest adwokat Marcel Migała. W artykule omawiamy uproszczony tryb zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na grunty rolne, a w szczególności omawiamy przykłady, które mogą umożliwić pozytywne załatwienie sprawy.

Zachęcam do lektury.

Agrodoradca 4/2021 – nowe publikacje

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 4/2021 został opublikowany mój artykuł pt. Podział majątku po rozwodzie – co z gospodarstwem rolnym. W artykule omawiam kwestie związane z podziałem majątku małżonków, w sytuacji, gdy jednemu z nich zostało darowane gospodarstwo rolne.

W tym samym wydaniu ukazał się artykuł współpracownika Kancelarii apl. adw. Michała Kwolka, pt. Samowolna wycinka drzew i krzewów na prywatnych działkach. W artykule omówione zostały zagadnienia związane z możliwością wycięcia drzew na prywatnych działkach.

Zachęcam do lektury.

Agrodoradca 2/2021 – nowe publikacje

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 2/2021 został opublikowany artykuł pt. Kiedy stowarzyszenie działa na niekorzyść rolnika, którego współautorem jest apl. adw. Michał Kwolek.  W artykule omówione zostały kwestie dotyczące działań, które mogą podejmować stowarzyszenia w postępowaniu administracyjnym oraz możliwe sposoby przeciwdziałania nadużyciom pozycji stowarzyszenia.

W kolejnym artykule, którego współautorem jest apl. adw. Michał Kwolek, pt. Numer identyfikacji celnej w Handlu z Wielką Brytania po brexicie, omówione zostały kwestie uzyskania i posługiwania się numerem identyfikacji celnej.

Zachęcam do lektury.

Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 1/2021 został opublikowany artykułu współpracownika Kancelarii Adwokackiej AGK apl. adw. Michała Kwolka pt. Odpowiedzialność za szkody łowieckie. W artykule omówione zostały kwestie odpowiedniego zabezpieczenia pola przed zwierzyną leśną i utrzymania urządzeń wchodzących w skład tych zabezpieczeń.

Zachęcam do lektury.