Nowelizacja prawa budowlanego – jakie ułatwienia dla rolników

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 11/2020 został opublikowany mój artykuł pt. Nowelizacja prawa budowlanego – jakie ułatwienia dla rolników, który napisałem wspólnie z adw. Aleksander Dziadosz.

W artykule omawiamy najnowsze zmiany prawa budowlanego, w szczególności zmiany dotyczące: podziału projektu budowlanego, inwestycji, które nie wymagają pozwolenia lub zgłoszenia, przeniesienia decyzji pozwolenie na budowę, odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, terminu na stwierdzenie nieważności decyzji, legalizacji samowoli budowlanej. Zachęcam do lektury.

Zachęcam do lektury.