Ślubowanie aplikantów adwokackich

Miło mi poinformować, że 16 grudnia 2019 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu odbyło się ślubowanie aplikantów adwokackich. Ślubowanie złożył również współpracownik Kancelarii Michał Kwolek. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w nowej roli!

Spór o ustalenie granic nieruchomości, czyli jak przebiega postępowanie rozgraniczeniowe

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 12/2019 został opublikowany artykuł pt. Spór o ustalenie granic nieruchomości, czyli jak przebiega postępowanie rozgraniczeniowe, którego współautorem jest apl. adw. Aleksander Dziadosz. W artykule omawiamy najistotniejsze kwestie związane z ustaleniem spornego przebiegu granic nieruchomości. Wyjaśniliśmy również przebieg postępowania sądowego w sprawach rozgraniczeniowych, które inicjowane jest gdy uczestnicy nie dojdą do porozumienia na etapie postępowania prowadzonego przed wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta. Lekturę artykułu polecamy każdej osobie, która ma wątpliwości co do przebiegu granic jej nieruchomości. Zapraszam do lektury.

Nowe postępowanie gospodarcze

Dnia 7 listopada 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy procedury cywilnej. Nowe regulacje mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, bowiem wprowadzone zostało odrębne postępowanie gospodarcze. W ramach tego postępowania ustawodawca zdecydował się przyznać prymat dowodom z dokumentów, a zeznania świadków mają mieć wyłącznie charakter uzupełniający. Zachęcam zatem do zapoznania się z niniejszą informacją oraz zastosowania zalecań na wypadek przyszłych postępowań sądowych. Życzę miłej lektury.