Uniewinnienie klienta – zarzut przywłaszczenia mienia

Miło mi poinformować, że zespół Kancelarii Adwokackiej AGK z powodzeniem reprezentował przed Sądem I instancji klienta, który został oskarżony o przywłaszczenie środków pieniężnych w związku z pełnieniem funkcji likwidatora. Całe postępowanie trwało ponad półtora roku i wymagało wykazania, że czynności podejmowane przez klienta Kancelarii w trakcie procesu likwidacyjnego miały podstawę prawną. Tym samym nie sposób było uznać, że doszło do popełnienia przez niego przestępstwa. Wyrok jest nieprawomocny i oczekujemy na decyzję Prokuratury, czy będzie wnosiła od niego apelację.