Kontrola trzeźwości pracowników

Dnia 21 lutego 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks pracy, która uregulowała zagadnienie kontroli trzeźwości pracowników.

Konieczność uregulowania kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu była od dawna postulowana przez środowisko pracodawców. Pracodawcy mieli wątpliwości, jak należy przeprowadzić kontrolę, aby samemu nie narazić się na negatywne konsekwencje.

Każdy pracodawca, który chciałby przeprowadzić kontrolę trzeźwości według nowych regulacji, powinien się do tego odpowiednio przygotować. Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje, jak należy przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników oraz jakie należy spełnić wymagania.

Powyższe zagadnienia są istotne dla pracodawców, jako że stwierdzenie stanu nietrzeźwości może stanowić podstawę do wypowiedzenia stosunku pracy pracownikowi.

Jeżeli okaże się, że została pominięta jakakolwiek kwestia, co do której mają Państwo pytania lub wątpliwości, jak również jeśli będą Państwo potrzebować pomocy przy przygotowaniu odpowiednich dokumentów, które umożliwią wprowadzenie procedur kontroli trzeźwości w przedsiębiorstwie, to serdecznie zachęcam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką AGK.

Zapraszam do lektury!

Kolejny sukces kancelarii – uniewinnienie klienta

Miło mi poinformować o kolejnym sukcesie Kancelarii Adwokackiej AGK w sprawie dotyczącej oszustwa (art. 286 kodeksu karnego). Klient Kancelarii prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży urządzeń diagnostycznych do elektroniki samochodowej. W związku ze sporem z jednym z kontrahentów zostało przeciwko niemu złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa, a następnie wniesiony został akt oskarżenia. Następnie Sąd I instancji skazał klienta oraz zobowiązał go do naprawia szkody poprzez zapłatę kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Na skutek apelacji wniesionej przez Kancelarię Adwokacką AGK Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok oraz uniewinnił klienta od zarzucanego mu czynu. Sąd II instancji podzielił stanowisko apelacji, że klientowi Kancelarii nie sposób przypisać zamiaru popełnienia przestępstwa oszustwa. Brak rozliczeń pomiędzy kontrahentami był wyłącznie wynikiem zaistniałego sporu, co jednak nie może być kwalifikowane jako oszustwo.