Miło mi poinformować o kolejnym sukcesie Kancelarii Adwokackiej AGK w sprawie dotyczącej oszustwa (art. 286 kodeksu karnego). Klient Kancelarii prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży urządzeń diagnostycznych do elektroniki samochodowej. W związku ze sporem z jednym z kontrahentów zostało przeciwko niemu złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa, a następnie wniesiony został akt oskarżenia. Następnie Sąd I instancji skazał klienta oraz zobowiązał go do naprawia szkody poprzez zapłatę kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Na skutek apelacji wniesionej przez Kancelarię Adwokacką AGK Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok oraz uniewinnił klienta od zarzucanego mu czynu. Sąd II instancji podzielił stanowisko apelacji, że klientowi Kancelarii nie sposób przypisać zamiaru popełnienia przestępstwa oszustwa. Brak rozliczeń pomiędzy kontrahentami był wyłącznie wynikiem zaistniałego sporu, co jednak nie może być kwalifikowane jako oszustwo.