Transparenzregister In Polen

Na łamach portalu PolenJournal.de został opublikowany mój artykuł pt. Transparenzregister In Polen, w którym omawiam wszelkie zagadnienia związane z wprowadzeniem w Polsce Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zapraszam do lektury./ Auf der Web...

split payment – kiedy stosować

Od 1 listopada 2019 r. uległy zmianie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Mechanizm ten polega na tym, że należność netto zostanie przekazana na rachunek bankowy przedsiębiorcy, natomiast podatek VAT zostanie przelany na specjalnie...