Od 1 listopada 2019 r. uległy zmianie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Mechanizm ten polega na tym, że należność netto zostanie przekazana na rachunek bankowy przedsiębiorcy, natomiast podatek VAT zostanie przelany na specjalnie wydzielony do tego celu odrębny rachunek bankowy.

Zachęcam do zapoznania się z załączoną informacją, w której przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące tego mechanizmu, a w szczególności wyjaśniam, kiedy obowiązkowo należy dokonać płatności z zastosowaniem split payment, oraz białej księgi podatników.

Jeżeli okaże się, że została pominięta jakakolwiek kwestia, co do której mają Państwo pytania lub wątpliwości, to serdecznie zachęcam do kontaktu.

Zapraszam do lektury