Szkolenie dotyczące RODO oraz sporów z kontrahentami

W dniu 30 lipca 2019 r. miałem przyjemność poprowadzić na zaproszenie Gama Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Koszęcinie szkolenie na temat RODO, a dokładniej bezpieczeństwa danych osobowych w firmie oraz unikania sporów z kontrahentami. W pierwszej części szkolenia omówiłem najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, przeciwdziałania naruszeniom oraz wymogów w zakresie prowadzenia odpowiedniej dokumentacji RODO w firmie. W drugiej części omówiłem działania, które firma powinna podjąć, aby uniknąć sporów z kontrahentami i konsumentami oraz kroki, które powinny zostać podjęte w razie zaistnienia sporu.

W dniu 21 sierpnia 2019 r. planowane jest powtórzenie szkolenia. W razie zainteresowania zachęcam do kontaktu ze mną lub Gama Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Koszęcinie.

#AGK #RODO #UODO #DaneOsobowe #OchronaDanychOsobowych #PrawoPrzedsiębiorców #Firma #SpórZKontrahentami #Firma #KancelariaWrocław #KancelariaKędzierzyn-Koźle

Publikacja Änderung der Zivilprozessordnung geplant

Na łamach portalu PJ.de został opublikowany mój artykuł pt. Änderung der Zivilprozessordnung geplant, w którym omawiam projektowane zmiany procedury cywilnej i ich znaczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zapraszam do lektury.

Auf der Web von PJ.de befasse ich mich mit dem Thema der geplanten Änderung der Zivilprozessordnung in Polen. Die Änderungen betreffen Unternehmer und sollen auf die zusätzliche Pflichten während des Gerichtsverfahrens auflegen.
#AGK #PolnischesRecht #Zivilrecht #Zivilprozessordnung #UnternehmerInPolen #KPC #KC #zmianyKPC

 

Sprzedaj to sam – sprzedaż warzyw i owoców w ramach rolniczego handlu detalicznego

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 7/2019 został opublikowany artykuł współpracownika Kancelarii Adwokackiej AGK apl. adw. Aleksandra Dziadosza pt. Sprzedaj to sam – sprzedaż warzyw i owoców w ramach rolniczego handlu detalicznego. W artykule kompleksowo omówiono kwestie związane ze sprzedażą detaliczną warzyw i owoców, która zyskuje coraz większą popularność wśród rolników i sadowników. Zapraszam do lektury.

#AGK #praworolne #Agrodoradca #sprzedażdetaliczna #sprzedażwarzyw #sprzedażowoców