Na łamach portalu PJ.de został opublikowany mój artykuł pt. Änderung der Zivilprozessordnung geplant, w którym omawiam projektowane zmiany procedury cywilnej i ich znaczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zapraszam do lektury.

Auf der Web von PJ.de befasse ich mich mit dem Thema der geplanten Änderung der Zivilprozessordnung in Polen. Die Änderungen betreffen Unternehmer und sollen auf die zusätzliche Pflichten während des Gerichtsverfahrens auflegen.
#AGK #PolnischesRecht #Zivilrecht #Zivilprozessordnung #UnternehmerInPolen #KPC #KC #zmianyKPC