Tarcza antykryzysowa – poprawki Senatu

Informuję, że Senat zdecydował się na wprowadzenie poprawek do tzw. Tarczy antykryzysowej, które rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców.

Ustawa została zmieniona m.in. w następującym zakresie:
– rozszerzono prawa do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem z powodu zamkniętych szkół na rodziców dzieci do 12 roku życia,
– rozszerzono finansowanie przez państwo tzw. postojowego w wysokości 75% dotychczasowego wynagrodzenia pracownika – jednak nie więcej niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce,
– zwolniono ze składek ZUS mikro, małych i średnich przedsiębiorców za okres od 1 kwietnia do 31 maja br.,
– zaliczki podatkowe mają być nieobligatoryjne w razie utraty płynności, a przedsiębiorcy mogą także zostać warunkowo zwolnieni z płacenia zaliczek na podatek dochodowy,
– koszty stałe przedsiębiorcy (czynsz, media itp.) mogą być dofinansowane z budżetu państwa do kwoty nieprzekraczającej 40 tys. złotych miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

Dziś poprawki Senatu będą procedowane przez Sejm.

W załączeniu przedstawiam informacja o najważniejszych założeniach Tarczy antykryzysowej.

 

Das Coronavirus und die Erfüllung von Verträgen

Na łamach portalu PolenJournal.de został opublikowany mój artykuł pt. Das Coronavirus und die Erfüllung von Verträgen, w którym omawiam instytucje, które umożliwiają uwolnienie się od odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku niewykonania umowy na skutek epidemii Koronawirusa. Zapraszam do lektury.

Auf der Web von PolenJournal.de wurde mein Artikel Das Coronavirus und die Erfüllung von Verträgen veröffentlich. Dort befasse ich mich mit dem Thema der höheren Gewalt und der sog. Clausula rebus sic stantibus und deren Auswirkungen auf Schadenersatzansprüchen.

 

Tarcza antykryzysowa – najważniejsze założenia

Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją wywołaną koronawirusem Rząd podjął działania mające przeciwdziałać negatywnym skutkom dla gospodarki. Przedstawiony został projekt tzw. Tarczy antykryzysowej, która ma pozwolić zminimalizować negatywne skutki dla przedsiębiorców oraz pozwolić im utrzymać swoje przedsiębiorstwa w tym ciężkim okresie.

Poniżej przedstawiam najważniejsze założenia projektu ustawy tzw. Tarczy antykryzysowej, które mają bezpośredni wpływ na małych i średnich przedsiębiorców.

Jeżeli okaże się, że została pominięta jakakolwiek kwestia, co do której mają Państwo pytania lub wątpliwości, to serdecznie zachęcam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką AGK. Ze względu na bezpieczeństwo Państwa zachęcam w szczególności do nawiązywania kontaktu nie tylko w formie telefonicznej i mailowej, ale również za pośrednictwem aplikacji Skype i Whatsapp.

Zapraszam do lektury!

adw. Aleksander Giehsmann

KORONAWIRUS – obowiązujące regulacje, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy

Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją wywołaną koronawirusem wprowadzono na terenie kraju szereg obostrzeń oraz liczne zalecenia celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa. W znacznym stopniu ogranicza to możliwość swobodnego poruszania się nas wszystkich. Skutki całej sytuacji odczuwają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy mierzą się ze znacznym spadkiem przychodów.

Rząd 18 marca 2020 r. zapowiedział wprowadzenie licznych regulacji, które mają przeciwdziałać negatywnym skutkom koronawirusa i pomóc przetrwać przedsiębiorcom w tym trudnym okresie. Nie wiadomo jednak, jak szybko uda się uchwalić zapowiedziane przepisy. W naszym systemie prawnym są już jednak regulacje, które pozwalają na podjęcie działań i ograniczyć skutki koronawirusa.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z przygotowaną informacją, którą przygotowałem wraz ze współpracownikami, na temat dostępnych regulacji, które można zastosować już w tej chwili, aby przeciwdziałać skutkom wywołanym koronawirusem. W informacji poruszamy takie tematy jak: wpływ siły wyższej i nadzwyczajnej zmiany stosunków na wykonywanie umów, konsekwencje przestoju przedsiębiorstwa, zmiany warunków pracy i płacy, powierzanie pracy zdalnej, obowiązki i praw pracownika w trakcie kwarantanny, przestrzeganie zasad BHP, odroczenie płatności składek ZUS oraz możliwość zdalnego prowadzenia posiedzeń organów kolegialnych spółek.

Jeżeli okaże się, że została pominięta jakakolwiek kwestia, co do której mają Państwo pytania lub wątpliwości, to serdecznie zachęcam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką AGK.

Zapraszam do lektury.

adw. Aleksander Giehsmann

Koronawirus a praca Kancelarii

Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją wywołaną Koronawirusem wprowadzono na terenie kraju szereg obostrzeń oraz liczne zalecenia co do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa. Powyższe w znacznym stopniu ogranicza możliwość swobodnego poruszania się nas wszystkich. W celu ochrony zdrowia Państwa, moich współpracowników i swojego zdecydowałem, że odwołane zostaną wszystkie spotkania, poza tymi, które niezbędnie wymagają osobistego kontaktu.

Jednocześnie zdecydowałem się na wprowadzenie dodatkowych kanałów komunikacji, tj. możliwości organizacji spotkań za pośrednictwem aplikacji Skype oraz videorozmów za pomocą aplikacji Whatsapp. Umożliwi to omówienie wszystkich nurtujących Państwa kwestii prawnych bez konieczności narażania zdrowia.

Do korzystania z powyższej możliwości zachęcam zwłaszcza wszystkich, którzy dotknięci zostali skutkami Koronawirusa. W szczególności są to przedsiębiorcy, którzy musza się mierzyć z takimi zagadnieniami, jak przestój a wynagrodzenie pracowników, wykonanie umowy a siła wyższa, utrata płynności finansowej a obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość, wpływ Koronawirusa na terminy procesowe i terminy przedawnienia itp.

Zachęcam do podjęcia współpracy z wykorzystaniem dostępnych kanałów kontaktu. Będę się starał, aby nadzwyczajna sytuacja, która dotknęła nas wszystkich, nie miała wpływu na zapewnienie Państwu najlepszej ochrony prawnej.

adw. Aleksander Giehsmann