Informuję, że Senat zdecydował się na wprowadzenie poprawek do tzw. Tarczy antykryzysowej, które rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców.

Ustawa została zmieniona m.in. w następującym zakresie:
– rozszerzono prawa do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem z powodu zamkniętych szkół na rodziców dzieci do 12 roku życia,
– rozszerzono finansowanie przez państwo tzw. postojowego w wysokości 75% dotychczasowego wynagrodzenia pracownika – jednak nie więcej niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce,
– zwolniono ze składek ZUS mikro, małych i średnich przedsiębiorców za okres od 1 kwietnia do 31 maja br.,
– zaliczki podatkowe mają być nieobligatoryjne w razie utraty płynności, a przedsiębiorcy mogą także zostać warunkowo zwolnieni z płacenia zaliczek na podatek dochodowy,
– koszty stałe przedsiębiorcy (czynsz, media itp.) mogą być dofinansowane z budżetu państwa do kwoty nieprzekraczającej 40 tys. złotych miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

Dziś poprawki Senatu będą procedowane przez Sejm.

W załączeniu przedstawiam informacja o najważniejszych założeniach Tarczy antykryzysowej.