AKTUALNOŚCI

Dozór elektroniczny

Skazany na karę pozbawienia wolności nie zawsze będzie zobligowany do jej odbycia w zakładzie karnym. W niektórych sytuacjach możliwe jest ubieganie się o odbycie kary pozbawienia wolności w warunkach domowych, czyli w systemie dozoru elektronicznego. Na czym polega...

read more

Odroczenie wykonania kary pobawienia wolności

Gdy wyrok karny staje się prawomocny, skazany staje w obliczu stawienia się w zakładzie karnym celem odbycia kary. Jeśli kara nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy, to ma możliwość ubiegania się o jej odbycie w systemie dozoru elektronicznego, czyli odbycie jej w...

read more

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Skazany na karę pozbawienia wolności nie zawsze musi odbyć całą karą. W przypadku dobrego sprawowania skazanego istnieje możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności. Przepisy prawa karnego szczegółowo...

read more

Przerwa w wykonaniu kary

Pobyt w zakładzie karnym może zostać przerwany na skutek wystąpienia szczególnych okoliczności dotyczących skazanego lub jego bliskich. Sąd penitencjarny może, a w niektórych okolicznościach musi, udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary. Kiedy zatem skazany może...

read more

Wstrzymanie wykonania zastępczej kary

Zaniechanie wykonywania kary ograniczenia wolności może mieć dla skazanego negatywne skutki prawne. W takiej sytuacji sąd zarządzi wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, która będzie dla skazanego dużo bardziej dolegliwa. Czy zarządzenie zastępczej kary jest...

read more

Postępowanie z udziałem konsumentów

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa zmieniająca przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Wśród licznych zmian ustawowych wprowadzono też nowy rodzaj postępowania odrębnego, tj. postępowanie z udziałem konsumentów. Ustawodawca, wprowadzając nową formę...

read more

Kancelaria Adwokacka AGK
adwokat Aleksander Giehsmann
ul. Marii Konopnickiej 7/5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. Racławicka 15-19/523, 53-149 Wrocław

Bądź na bieżąco:


DE | EN

Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje o najnowszych zmianach w prawie