DE |EN

AKTUALNOŚCI

Nowe postępowanie gospodarcze

Dnia 7 listopada 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy procedury cywilnej. Nowe regulacje mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, bowiem wprowadzone zostało odrębne postępowanie gospodarcze. W ramach tego postępowania ustawodawca zdecydował się przyznać...

czytaj dalej

Transparenzregister In Polen

Na łamach portalu PolenJournal.de został opublikowany mój artykuł pt. Transparenzregister In Polen, w którym omawiam wszelkie zagadnienia związane z wprowadzeniem w Polsce Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zapraszam do lektury./ Auf der Web...

czytaj dalej

split payment – kiedy stosować

Od 1 listopada 2019 r. uległy zmianie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Mechanizm ten polega na tym, że należność netto zostanie przekazana na rachunek bankowy przedsiębiorcy, natomiast podatek VAT zostanie przelany na specjalnie...

czytaj dalej

Sukces Kancelarii

Miło mi poinformować, że zespół Kancelarii Adwokackiej AGK z powodzeniem reprezentował klienta, który został oskarżony o naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w wyniku którego inna osoba odniosła obrażenia. Sprawa była o tyle ciekawa, że poszkodowany oraz...

czytaj dalej

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Informuję, że od 13 października 2020 r. zacznie działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. W Rejestrze mają zostać ujawnieni beneficjenci rzeczywiści spółek prawa handlowego, tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z...

czytaj dalej

Korrespondenzanwalt

In Deutschland wurde ein Verfahren von dem Amtsgericht durchgeführt, an dem ich als Korrespondenzanwalt teilnehmen durfte. Für einen Mandanten, der in Polen wohnhaft ist, wurde ein deutscher Rechtsanwalt berufen. Aufgrund der Entfernung des Wohnsitzes von dem...

czytaj dalej

Kancelaria Adwokacka AGK
adwokat Aleksander Giehsmann
ul. Marii Konopnickiej 7/5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. Krawiecka 1/104, 50-148 Wrocław

Bądź na bieżąco:


DE | EN

Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje o najnowszych zmianach w prawie