Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary umożliwia skazanemu wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego. Udzielając warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary Sąd wyznacza skazanemu okres próby, w których musi się odpowiednio zachowywać i spełniać nałożone na niego obowiązki pod groźbą powrotu do zakładu karnego. Jeśli skazany dopuści się pewnych zachowań lub nie wypełni nałożonych na niego obowiązków w okresie próby oraz w terminie 6 miesięcy od ich upływu Sąd penitencjarny może odwołać warunkowe zwolnienie i orzec o powrocie skazanego do zakładu karnego.

Więcej o warunkowych przedterminowym zwolnieniu przeczytasz tutaj.

Kiedy Sąd musi odwołać warunkowe przedterminowe zwolnienie

Pewny rodzaj naruszeń skutkuje obowiązkiem odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia. Są to sytuacje, w których Sąd penitencjarny nie ma żadnego wyboru i musi odwołać przedterminowe zwolnienie. Takie sytuacje występują, gdy:

  1. zwolniony w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
  2. zwolniony, skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.

Warto nadmienić, że jeśli dojdzie do któryś z wyżej opisanych sytuacji, ale Sąd penitencjarny nie wyda orzeczenia o odwołaniu warunkowego zwolnienia w okresie trwania okresu próby oraz w terminie 6 miesięcy po zakończeniu tego okresu, to zwolniony, nie trafi ponownie do zakładu karnego.

Kiedy Sąd może odwołać warunkowe przedterminowe zwolnienie

Pewny rodzaj naruszeń skutkuje natomiast sytuacjami, w których Sąd będzie mógł odwołać przedterminowe warunkowe zwolnienie. W takich sytuacjach skazany będzie miał możliwość przekonania Sądu, żeby jednak dał mu ponowną szansę i pozwolił nadal korzystać z przedmiotowej instytucji.

Sąd będzie miał możliwości odwołania przedterminowego warunkowego zwolnienia, gdy:

  1. zwolniony w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo, w tym i wykroczenie, lub została orzeczona wobec niego kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, ograniczenia wolności lub grzywna,
  2. zwolniony uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych.

Posiedzenie w przedmiocie odwołania przedterminowego warunkowego zwolnienia

W posiedzeniu w przedmiocie odwołania przedterminowego warunkowego zwolnienia bierze udział prokurator. Skazany oraz jego obrońca mogą brać w nim udział, ale nie muszą. Zatem brak stawiennictwa skazanego oraz jego obrońcy nie będzie stanowił przeszkody dla sądu do wydania orzeczenia.

W posiedzeniu będzie też mógł brać udział kurator sądowy.

Na postanowienie w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie.

Osobom, którym grozi odwołanie przedterminowego warunkowego zwolnienia zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Adwokackiej AGK z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz Wrocławiu. Oferujemy między innymi obronę w trakcie posiedzenia, przygotowanie linii obrony oraz przygotowanie zażalenia w przypadku negatywnej decyzji.

Wpis powstał przy współpracy z Kancelarią Migała we Wrocławiu, która jest stałym współpracownikiem Kancelarii AGK.

Komornik puka do drzwi. Co może zabrać i jak się bronić – nowa publikacja

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 20/2020 został opublikowany mój artykuł pt. Komornik puka do drzwi. Co może zabrać i jak się bronić, którego współautorem jest adw. Aleksander Dziadosz. W artykule omawiamy przebieg postępowania egzekucyjnego, w tym poruszamy m.in. następujące zagadnienia: ograniczenia egzekucji, szczególna ochrona rolnika oraz nieprawidłowości w trakcie postępowania egzekucyjnego.


Zachęcam do lektury.

Odzyskiwanie należności

Szanowni Państwo,

powszechnym problemem, dotykającym większość osób prowadzących działalność gospodarczą, są niezapłacone faktury. Rozwiązanie tego problemu wiąże się bardzo często z koniecznością zaangażowania środków pieniężnych na koszty sądowe oraz długim czasem rozpatrywania sprawy przez sąd.

Przy podjęciu odpowiednich działań na etapie realizacji umowy możliwym jest zgromadzenie dokumentów, które pozwolą na szybsze i tańsze przeprowadzenie postępowania sądowego.
W konsekwencji możliwym będzie szybsze odzyskanie wierzytelności, na podstawie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. 

Jednocześnie należy pamiętać, że w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami, nierzetelny dłużnik może zostać obciążany kosztami odzyskiwania należności na etapie przedsądowym. Minimalne koszty odzyskiwania należności stanowią odpowiednio równowartość 40, 70 i 100 euro, w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia. 

Poniżej przestawiam Państwu najważniejsze kwestie dotyczące możliwości uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz obciążenia dłużnika rekompensatą za odzyskiwanie długów.

Zapraszam do lektury.

adw. Aleksander Giehsmann