Nabycie udziałów przez spółkę w celu umorzenia

Uprzejmie informujemy, że mieliśmy możliwość przeprowadzenia pomyślnego procesu nabycia udziałów przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia. Nabycie udziałów nastąpiło w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości.

Kancelaria zajmował się przygotowaniem całego procesu, w tym przygotowaniem odpowiednich umów oraz uchwał wspólników, a następnie dokonała skutecznej rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednocześnie podjęto działania, które umożliwiły uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.

Wszystkie osoby zainteresowana przeprowadzeniem zmian w strukturach spółek zapraszam do kontaktu.