Jak wyłączyć byłego partnera z zarządu majątkiem pozostawionym małoletniemu dziecku

Na łamach czasopisma Relacje. Magazyn firm rodzinnych nr 2/2019 został opublikowany mój artykuł pt. Jak wyłączyć byłego partnera z zarządu majątkiem pozostawionym małoletniemu dziecku, w którym wraz z adwokatem Marcelem Migałą omawiamy kwestie związane z wyłączeniem zarządu jednego z rodziców w sytuacji nabycia spadku przez osobę niepełnoletnią. Zachęcam do lektury.

Liste der Rechtsanwälte die bereit sind, im Auftrag deutscher Mandanten tätig zu werde

Ich freue mich bekannt zu geben, dass ich in die Liste der Rechtsanwälte im Amtsbezirk des Generalkonsulats Breslau, die  bereit  sind,  im  Auftrag deutscher Mandanten tätig zu werden, aufgenommen wurde. / Miło mi poinformować, że zostałem wpisany na listę prawników, prowadzoną przez Konsulat Generalny we Wrocławiu, którzy świadczą pomoc dla osób i podmiotów niemieckojęzycznych.

Agrodoradca – trzy publikacje Kancelarii

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 4/2019 zostały opublikowane trzy moje artykuły. W pierwszym, pt. Odpowiedzialność hodowcy za sprzedaż chorego zwierzęcia do ubojni, którego współautorem jest adwokat Marcel Migała, kompleksowo omawiamy zagadnienia związane z odpowiedzialnością hodowców za sprzedaż chorego bydła. W drugim, pt. Czy KOWR ma prawo pierwokupu, jeśli właścicielem gruntu rolnego jest spółka z o.o., którego współautorem jest również adwokat Marcel Migała, omawiamy sytuacje, w których KOWR nie będzie przysługiwało prawa pierwokupu udziałów spółki z o.o., która jest właścicielem gruntów rolnych. W ostatnim artykule, pt. Usunięcie słupa z obejścia, sprawdź kto ponosi koszty, poruszam zagadnienia związane z możliwością usunięcia słupów elektrycznych z prywatnych nieruchomości oraz obowiązkiem ponoszenia kosztów z tym związanych. Zachęcam do lektury.