Ich freue mich bekannt zu geben, dass ich in die Liste der Rechtsanwälte im Amtsbezirk des Generalkonsulats Breslau, die  bereit  sind,  im  Auftrag deutscher Mandanten tätig zu werden, aufgenommen wurde. / Miło mi poinformować, że zostałem wpisany na listę prawników, prowadzoną przez Konsulat Generalny we Wrocławiu, którzy świadczą pomoc dla osób i podmiotów niemieckojęzycznych.