Sukces Kancelarii przed KOWR

Zespół Kancelarii Adwokackiej AGK z powodzeniem reprezentował klienta przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w sprawie uzyskania decyzji dotyczącej możliwości zbycia nieruchomości rolnej przed okresem 5 lat od daty jej nabycia.

Klient Kancelarii postanowił nabyć nieruchomość rolną, a następnie rozpocząć produkcję rolną. Na skutek pandemii zdecydował się na wyjazd za granicę w celach zarobkowych. Jednocześnie pragnął pozyskać dodatkowe środki ze sprzedaży wcześniej nabytej nieruchomości rolnej.

Kancelaria przygotowała odpowiednią argumentację dla Klienta, a następnie reprezentowała go skutecznie przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.