Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją wywołaną Koronawirusem wprowadzono na terenie kraju szereg obostrzeń oraz liczne zalecenia co do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa. Powyższe w znacznym stopniu ogranicza możliwość swobodnego poruszania się nas wszystkich. W celu ochrony zdrowia Państwa, moich współpracowników i swojego zdecydowałem, że odwołane zostaną wszystkie spotkania, poza tymi, które niezbędnie wymagają osobistego kontaktu.

Jednocześnie zdecydowałem się na wprowadzenie dodatkowych kanałów komunikacji, tj. możliwości organizacji spotkań za pośrednictwem aplikacji Skype oraz videorozmów za pomocą aplikacji Whatsapp. Umożliwi to omówienie wszystkich nurtujących Państwa kwestii prawnych bez konieczności narażania zdrowia.

Do korzystania z powyższej możliwości zachęcam zwłaszcza wszystkich, którzy dotknięci zostali skutkami Koronawirusa. W szczególności są to przedsiębiorcy, którzy musza się mierzyć z takimi zagadnieniami, jak przestój a wynagrodzenie pracowników, wykonanie umowy a siła wyższa, utrata płynności finansowej a obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość, wpływ Koronawirusa na terminy procesowe i terminy przedawnienia itp.

Zachęcam do podjęcia współpracy z wykorzystaniem dostępnych kanałów kontaktu. Będę się starał, aby nadzwyczajna sytuacja, która dotknęła nas wszystkich, nie miała wpływu na zapewnienie Państwu najlepszej ochrony prawnej.

adw. Aleksander Giehsmann