W dniu 30 lipca 2019 r. miałem przyjemność poprowadzić na zaproszenie Gama Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Koszęcinie szkolenie na temat RODO, a dokładniej bezpieczeństwa danych osobowych w firmie oraz unikania sporów z kontrahentami. W pierwszej części szkolenia omówiłem najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, przeciwdziałania naruszeniom oraz wymogów w zakresie prowadzenia odpowiedniej dokumentacji RODO w firmie. W drugiej części omówiłem działania, które firma powinna podjąć, aby uniknąć sporów z kontrahentami i konsumentami oraz kroki, które powinny zostać podjęte w razie zaistnienia sporu.

W dniu 21 sierpnia 2019 r. planowane jest powtórzenie szkolenia. W razie zainteresowania zachęcam do kontaktu ze mną lub Gama Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Koszęcinie.

#AGK #RODO #UODO #DaneOsobowe #OchronaDanychOsobowych #PrawoPrzedsiębiorców #Firma #SpórZKontrahentami #Firma #KancelariaWrocław #KancelariaKędzierzyn-Koźle