Dnia 7 listopada 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy procedury cywilnej. Nowe regulacje mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, bowiem wprowadzone zostało odrębne postępowanie gospodarcze. W ramach tego postępowania ustawodawca zdecydował się przyznać prymat dowodom z dokumentów, a zeznania świadków mają mieć wyłącznie charakter uzupełniający. Zachęcam zatem do zapoznania się z niniejszą informacją oraz zastosowania zalecań na wypadek przyszłych postępowań sądowych. Życzę miłej lektury.