Na łamach miesięcznika Agrodoradca 12/2019 został opublikowany artykuł pt. Spór o ustalenie granic nieruchomości, czyli jak przebiega postępowanie rozgraniczeniowe, którego współautorem jest apl. adw. Aleksander Dziadosz. W artykule omawiamy najistotniejsze kwestie związane z ustaleniem spornego przebiegu granic nieruchomości. Wyjaśniliśmy również przebieg postępowania sądowego w sprawach rozgraniczeniowych, które inicjowane jest gdy uczestnicy nie dojdą do porozumienia na etapie postępowania prowadzonego przed wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta. Lekturę artykułu polecamy każdej osobie, która ma wątpliwości co do przebiegu granic jej nieruchomości. Zapraszam do lektury.