Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia RODO, na mocy których wprowadzono szereg zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Wraz z końcem 2018 roku, w ramach doniesień prasowych, można było usłyszeć, że rozpoczęły się już pierwsze kontrole Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Początkowo kontrole te mają być przeprowadzone w odniesieniu do rejestrów publicznych oraz w sektorze medycznym i oświatowym. Zgodnie z dalszymi zapowiedziami w 2019 roku kontrole mają zostać rozszerzone również na przedsiębiorców spoza wskazanych wyżej branż.

Dlatego z okazji świtowego dnia ochrony danych osobowych przedstawiam Państwu krótką informację na temat przebiegu kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcam do lektury.