Agrodoradca 7/2020 – nowe publikacje

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 7/2020 został opublikowany mój artykuł pt. Będzie łatwiej zgłaszać szkody wywołane suszą, którego współautorem jest apl. adw. Aleksander Dziadosz. W artykule omawiamy planowane zmiany w zakresie usprawnieni procesów dochodzenia odszkodowań należnych na skutek wystąpienia suszy. Usprawnienia mają polegać na zmianie przepisów dotyczących wnioskowania i zasad szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

W miesięczniku ukazał się również artykuł współpracownika Kancelarii apl. adw. Michał Kwolek, pt. Rejestracja w systemie BDO (Baza Danych Odpadowych), czyli o konsekwencjach dla rolników, w którym omówione zostały czynności jakie należy podjąć, aby dokonać właściwej rejestracji.

Zachęcam do lektury.

Tarcza antykryzysowa 3.0 już uchwalona

Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją wywołaną koronawirusem podjęte zostały działania legislacyjne mające przeciwdziałać negatywnym skutkom dla gospodarki. Wynikiem tych działań było uchwalenie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 1.0 i Tarczy antykryzysowej 2.0.

Rząd podjął dalsze działania, które mają na celu rozwinięcie i udoskonalanie przepisów uchwalonych Tarcz antykryzysowych. W związku z tym został przygotowany projekt ustawy, który otrzymał nazwę Tarcza antykryzysowa 3.0. W dniu 14 maja 2020 r. zakończono prace legislacyjne nad ustawą, a 15 maja 2020 r. ustawa została podpisana przez Prezydenta. Poniżej przedstawiam najważniejsze regulacje wprowadzone Tarczą antykryzysową 3.0 i ich wypływ na Tarcze 1.0 i 2.0.   

Zapraszam do lektury.

adw. Aleksander Giehsmann

Tarcza antykryzysowa 3.0

W związku z aktualną sytuacją wywołaną koronawirusem podjęte zostały działania legislacyjne mające przeciwdziałać negatywnym skutkom dla gospodarki. Wynikiem tych działań było uchwalenie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej i Tarczy antykryzysowej 2.0.

Rząd podjął kolejne działania w celu ratowania gospodarki. Został przygotowany projekt ustawy, który otrzymał nazwę Tarcza antykryzysowa 3.0. Projekt ma zostać przekazany w tym tygodniu pod obrady Sejmu. Poniżej przedstawiam jego najważniejsze założenia. Jednocześnie zastrzegam, że Rząd może wycofać się ostatecznie z części zmian dotyczących praw pracowniczych.

Zapraszam do lektury!

Tarcza antykryzysowa 2.0 – już uchwalona

Szanowni Państwo,
w związku z aktualną sytuacją wywołaną koronawirusem podjęte zostały działania legislacyjne mające przeciwdziałać negatywnym skutkom dla gospodarki. W dniu 16 kwietnia 2020 r. zakończono prace legislacyjne nad tzw. Tarczą antykryzysową 2.0. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0. Kolorem czerwonym zostały naniesione zmiany, które zostały wprowadzone w trakcie procesu legislacyjnego, a które nie zostały uwzględnione w poprzedniej wersji przesłanej informacji.

Zapraszam do lektury!

Tarcza antykryzysowa 2.0

Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją wywołaną koronawirusem podjęte zostały działania legislacyjne mające przeciwdziałać negatywnym skutkom dla gospodarki. Wynikiem tych działań było uchwalenie 31 marca 2020 r. przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej.

Rząd podjął dalsze działania, które mają na celu rozwinięcie i udoskonalanie przepisów Tarczy antykryzysowej. W związku z tym został przygotowany projekt ustawy zmieniającej Tarczę antykryzysową, który otrzymał nazwę Tarcza antykryzysowa 2.0. Sejm w dniu 8 kwietnia 2020 r. uchwalił ustawę, która teraz będzie procedowana przez Senat. W poniższej informacji zamieszczamy jego najważniejsze założenia. Jednocześnie będziemy Państwa informować o postępach prac legislacyjnych.

Zachęcam do lektury

adw. Aleksander Giehsmann