Informacja o szkoleniu dotyczącym eKRS

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie zmiana przepisów wprowadzająca elektronizację postępowania rejestrowego. W szczególności zmianie uległa forma składania wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Komunikacja elektroniczna z sądem będzie przynajmniej częściowo odbywać się– bez możliwości zastosowania formy pisemnej.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług klientom Kancelarii odbyłem szkolenie „Nowe Postępowanie rejestrowe i Sprawozdawczość spółek kapitałowych od 1.07.2021 – Wypełnianie formularzy”, które zostało zorganizowane Przez Polskie Towarzystwo Prawa I Gospodarki Rynkowej. Wszystkich zainteresowanych pomocą zapraszam do współpracy.

Sukces Kancelarii przed KOWR

Zespół Kancelarii Adwokackiej AGK z powodzeniem reprezentował klienta przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w sprawie uzyskania decyzji dotyczącej możliwości zbycia nieruchomości rolnej przed okresem 5 lat od daty jej nabycia.

Klient Kancelarii postanowił nabyć nieruchomość rolną, a następnie rozpocząć produkcję rolną. Na skutek pandemii zdecydował się na wyjazd za granicę w celach zarobkowych. Jednocześnie pragnął pozyskać dodatkowe środki ze sprzedaży wcześniej nabytej nieruchomości rolnej.

Kancelaria przygotowała odpowiednią argumentację dla Klienta, a następnie reprezentowała go skutecznie przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Fundacja rodzinna – projekt ustawy

Po około dwóch latach przygotowań Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o fundacji rodzinnej.

Ustawa o fundacji rodzinnej ma stanowić ukoronowanie długotrwałych prac zmierzających do powołania nowej instytucji, która pozwoli na przeprowadzanie sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych. W założeniach ustawodawcy fundacja rodzinna ma pozwolić na budowanie wielopokoleniowych przedsiębiorstw rodzinnych z korzyścią dla krajowej gospodarki. Fundacja rodzinna ma zapewnić pogodzenie interesów członków rodziny przedsiębiorcy z dobrem samego przedsiębiorstwa, które przynosi stałe dochody i cieszy się renomą w danej branży. Ustawodawca wprowadzając nowe przepisy dąży również do obrony polskich przedsiębiorstw przed działaniami zagranicznej konkurencji, jak również daje narzędzie prawne pozwalające na akumulację kapitału
i inwestycji.

W załączonym raporcie przygotowanym przez Kancelarię znajdą Państwo najważniejsze zagadnienia dotyczące fundacji rodzinnej.

Zachęcam do lektury.

Tarcza branżowa – projekt ustawy

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem kolejnych środków bezpieczeństwa, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, ograniczone zostało funkcjonowanie niektórych gałęzi gospodarki. W szczególności ograniczeniami dotknięte zostały branże: gastronomiczna, fitness, targowa, estradowa, filmowa, rozrywkowa i rekreacyjna, fotograficzna i fizjoterapeutyczna.

Ograniczenie funkcjonowania przedsiębiorstw może przełożyć się na istotny spadek przychodów i utratę płynności finansowej, a w konsekwencji zagrozić dalszemu ich funkcjonowaniu. W celu przeciwdziałania temu zjawisku obecnie rozpoczęto prace legislacyjne nad tzw. Tarczą branżową, która ma m.in. pozwolić na zminimalizowanie negatywnych skutków dla przedsiębiorców oraz pozwolić im utrzymać swoje przedsiębiorstwa w tym trudnym okresie.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia tzw. Tarczy branżowej, które mają w szczególności wpływ na małych i średnich przedsiębiorców.

Zapraszam do lektury!

Agrodoradca 7/2020 – nowe publikacje

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 7/2020 został opublikowany mój artykuł pt. Będzie łatwiej zgłaszać szkody wywołane suszą, którego współautorem jest apl. adw. Aleksander Dziadosz. W artykule omawiamy planowane zmiany w zakresie usprawnieni procesów dochodzenia odszkodowań należnych na skutek wystąpienia suszy. Usprawnienia mają polegać na zmianie przepisów dotyczących wnioskowania i zasad szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

W miesięczniku ukazał się również artykuł współpracownika Kancelarii apl. adw. Michał Kwolek, pt. Rejestracja w systemie BDO (Baza Danych Odpadowych), czyli o konsekwencjach dla rolników, w którym omówione zostały czynności jakie należy podjąć, aby dokonać właściwej rejestracji.

Zachęcam do lektury.