Uprzejmie informujemy, że mieliśmy możliwość przeprowadzenia pomyślnego podziału majątku wspólnego byłych małżonków, w składa którego wchodziły nieruchomości położone w Polsce i Hiszpanii.

Kancelaria zajmowała się przygotowaniem umowy o podział majątku w Polsce, która obejmowała również nieruchomość położoną w Hiszpanii, legalizacją dokumentów, a następnie koordynacją współpracy z Kancelarią na terenie Hiszpanii.

Wszystkie osoby zainteresowana przeprowadzeniem podziału majątku zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.