Na łamach czasopisma Relacje. Magazyn firm rodzinnych nr 4/2019 został opublikowany mój artykuł pt. Zarząd przedsiębiorstwem wchodzącym w skład majątku wspólnego małżonków, w którym wraz z adwokatem Marcelem Migałą omawiamy kompleksowo kwestie związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa przez jednego z małżonków. W artykule poruszamy m.in. zagadnienia dotyczące zaciągania zobowiązań oraz odpowiedzialności małżonków za takie zobowiązania. Zachęcam do lektury.