Na łamach miesięcznika Agrodoradca 2/2020 został opublikowany artykuł pt. Czy rolników obowiązuje RODO. W artykule omawiam sytuacje, w których rolnicy są zobowiązani do stosowania przepisów RODO, jak również radzę czym powinna się charakteryzować procedura zapewniająca ochronę danych osobowych. Lekturę artykułu polecam wszystkim rolnikom, którzy nie dokonali jeszcze weryfikacji swoich gospodarstwa w zakresie konieczności wprowadzenia procedur dotyczących ochrony danych osobowych. Zapraszam do lektury.