Na łamach miesięcznika Agrodoradca 6/2019 zostały opublikowane dwa moje artykuły. W pierwszym, pt. Usunięcie drzew w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Kiedy jest możliwe, którego współautorem jest adwokat Marcel Migała, omawiamy zagadnienia związane z możliwością usunięcia drzew z nieruchomości celem przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. W drugim, pt. Wpływ upadłości na postępowania sądowe, omawiam wpływ upadłości na toczące się postępowanie sądowe oraz możliwość dochodzenia roszczeń w tych postępowaniach. Zachęcam również do lektury artykułu współpracowników Kancelarii adwokat Marcela Migały i aplikanta adwokackiego Aleksandra Dziadosza, pt. Walka przeciwko agrofagom – planowe zmiany w przepisach. Zapraszam do lektury.