Na łamach miesięcznika Agrodoradca 6/2020 został opublikowany mój artykuł pt. Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich, którego współautorem jest apl. adw. Aleksander Dziadosz. W artykule omawiamy ostatnią nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Nowelizacja reguluje kwestie finansowania kół w następnych latach. Lekturę artykułu polecam wszystkim osobom zrzeszonym w strukturach kół gospodyń wiejskich.

Zapraszam do lektury!