In Deutschland wurde ein Verfahren von dem Amtsgericht durchgeführt, an dem ich als Korrespondenzanwalt teilnehmen durfte. Für einen Mandanten, der in Polen wohnhaft ist, wurde ein deutscher Rechtsanwalt berufen. Aufgrund der Entfernung des Wohnsitzes von dem zuständigen Gericht, war es notwendig, einen zusätzlichen Vertreter in Polen zu berufen, der den ordnungsgemäßen Schriftverkehr mit dem deutschen Anwalt und dem Gericht sicherstellen würde. Darüber hinaus musste dem Mandanten ein Rechtsanwalt zur Verfügung gestellt werden, der ihm die rechtlichen Schritte des deutschen Vertreter erläutern konnte. Personen, welche die Hilfe eines Korrespondenzanwalts benötigen, lade ich herzlich ein, Kontakt mit der Kanzlei aufzunehmen.

 

Miło mi poinformować, że zakończyło się postępowanie prowadzone przed Sądem Rejonowym w Niemczech, w ramach którego uczestniczyłem jako adwokat korespondencyjny (Korrespondenzanwalt) jeden ze stron. Klientowi zamieszkującemu w Polsce został wyznaczony pełnomocnika w Niemczech. Ze względu na odległość miejsca zamieszkania od Sądu rozpoznającego sprawę, koniecznym było powołanie dodatkowego pełnomocnika w Polsce, który zapewniłby odpowiednią komunikację z niemieckim adwokatem oraz sądem. Dodatkowo koniecznym było zapewnienie klientowi pomocy adwokata, które będzie mógł mu wytłumaczyć kroki prawne podejmowane przez niemieckiego pełnomocnika. Osoby, który potrzebują wyznaczenia tzw, Korrespondenzanwalt do sprawa prowadzonych przed niemieckimi sądami zachęcam do kontaktu.

#AGK #adwokatwrocław #adwokatkędzierzyn-koźle #Korrespondenzanwalt #prawoniemieckie #rechtsanwaltinpolen #polnischesrecht

Korrespondenzanwalt