Na łamach miesięcznika Agrodoradca 6/2022 został opublikowany mój artykuł pt. Kiedy wystąpi sztuczny podział gospodarstwa rolnego, którego współautorem jest aplikant adwokacki Michała Kwolka. W artykule omawiamy zagadnienie podziału gospodarstwa rolnego, które może być uznane przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa za dokonane wyłącznie w celu zwiększenia kwot uzyskanych przez rolników w ramach dopłat. W tekście wskazujemy na przykładowe działania, które rolnik powinien podjąć, aby podział nie został zakwestionowany.

Zapraszam do lektury.