DE | EN

SPORY SĄDOWE I POZASĄDOWE

Do usług oferowanych przez Kancelarię w zakresie wsparcia w sporach sądowych i pozasądowych należą:

  • reprezentacja przez adwokata w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
  • reprezentacja przez adwokata w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej wszystkich instancji, w tym również przed organami skarbowymi,
  • reprezentacja przez adwokata przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • reprezentacja przez adwokata w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami arbitrażowymi oraz w postępowaniach mediacyjnych,
  • reprezentacja w przedprocesowych negocjacjach ugodowych,
  • reprezentacja przed organami dyscyplinarnymi.

Dlaczego warto skorzystać z usług Kancelarii Adwokackiej AGK?

Każde działanie w biznesie niesie za sobą pewne ryzyko. Możliwym jest zawarcie umowy z nierzetelnym kontrahentem lub popełnienie błędów podczas realizacji umowy. Jeśli sytuacji konfliktowej nie uda się rozwiązać polubownie przeważnie pozostaje w ostateczności skierowanie sprawy na drogę sądową.

Wdanie się w spór sądowy wiąże się z koniecznością dobrej znajomości przepisów proceduralnych. Brak znajomości tych przepisów może skutkować przegraniem procesu ze względów formalnych. Szczególnie przedsiębiorcy są narażeni na przegranie postępowania przed sądem lub innym organem, jako że bardzo często nałożone są na nich dodatkowe obowiązki procesowe. Z tych względów Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych, pozasądowych i dyscyplinarnych. Pomoc prawna Kancelarii obejmuje niemal wszystkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań.

Usługi Kancelarii obejmują również reprezentację w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych, co pozwala na skuteczne zabezpieczenie dochodzonych roszczeń lub ich odzyskanie od nieuczciwego kontrahenta.

Kancelaria Adwokacka AGK
adwokat Aleksander Giehsmann
ul. Marii Konopnickiej 7/5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. Racławicka 15-19/523, 53-149 Wrocław

Bądź na bieżąco:


DE | EN