DE | EN

SPORY SĄDOWE I POZASĄDOWE

Do usług oferowanych przez Kancelarię w zakresie wsparcia w sporach sądowych i pozasądowych należą:

  • reprezentacja w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej wszystkich instancji, w tym również przed organami skarbowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • reprezentacja w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami arbitrażowymi oraz w postępowaniach mediacyjnych,
  • reprezentacja przedprocesowych negocjacjach ugodowych.

Kancelaria Adwokacka AGK
adwokat Aleksander Giehsmann
ul. Marii Konopnickiej 7/5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. Krawiecka 1/104, 50-148 Wrocław

Bądź na bieżąco:


DE | EN