ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kancelaria oferuje usługi doradcze z zakresu prawa zamówień publicznych, które pozwalają na kompleksowe przeprowadzenie klienta przez procedurę zamówień publicznych. Oferowane usługi obejmują w szczególności:

  • zapewnienie pomocy przy sporządzaniu wniosków/ofert dla przedsiębiorców ubiegających się o udział w przetargu, jak również doradztwo w trakcie procedury związanej z oceną legalności zamówienia oraz decyzji o udzieleniu zamówienia,
  • reprezentacja przed KIO oraz sądami,
  • kompleksowe wsparcie prawne podczas realizacji zamówienia publicznego,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie problemów pojawiających się podczas prowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • doradztwo prawne na rzecz podmiotów zlecających zamówienia w procedurze przetargowej w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym weryfikację dokumentów dotyczących zamówień publicznych, uczestnictwa w procesie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wniosków/ofert oraz oceny i badania wniosków/ofert.

Dlaczego warto skorzystać z usług Kancelarii Adwokackiej AGK?

Zamówienia publiczne dotyczą finansów publicznych, dlatego procedura ich udzielania jest bardzo sformalizowana. Postępowania o udzielenie zamówienia mogą się wiązać z licznymi problemami i zagrożeniami dla wszystkich uczestników postępowania. W celu wyeliminowania tych zagrożeń Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną dla zamawiających oraz wykonawców. Dzięki temu zamawiający będzie mógł sprawnie przeprowadzić cały proces udzielenia zamówienia oraz uniknie sytuacji, w której będzie zmuszony powtórzyć daną czynność czy też w najgorszym wypadku będzie zmuszony unieważnić całą procedurę. Wykonawca dzięki pomocy Kancelarii zyska pewność, że jego oferta odpowiada wymogom prawnym oraz że w procedurze udzielenia zamówienia nie doszło do żadnych nieprawidłowości.

Usługi prawne Kancelarii obejmują udzielenie wsparcia prawnego podczas całego procesu udzielania zamówienia publicznego, w tym reprezentację przed KIO.

Kancelaria Adwokacka AGK
adwokat Aleksander Giehsmann
ul. Marii Konopnickiej 7/5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. Racławicka 15-19/523, 53-149 Wrocław

Bądź na bieżąco:


DE | EN