DE | EN

PRAWO KARNE I KARNO-GOSPODARCZE

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc w zakresie szeroko rozumianych spraw karnych, a w szczególności oferuje usługi obejmujące:

  • obronę w sprawach karnych, karno-gospodarczych i karno-skarbowych, na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,
  • obronę w sprawach o wykroczenie, na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,
  • obronę w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego, a w szczególności w sprawach dotyczących przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary, odbywania kary w ramach dozoru elektronicznego i rozłożenia orzeczonej grzywny na raty,
  • reprezentację podmiotów zbiorowych w postępowaniach karnych,
  • doradztwo prawne na rzecz członków zarządu w zakresie nieprawidłowości w spółkach,
  • przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz nadzór nad systemami compliance,
  • reprezentację pokrzywdzonych przestępstwami,
  • obronę w postępowaniach dyscyplinarnych.

Dlaczego warto skorzystać z usług Kancelarii Adwokackiej AGK?

Obecnie prawo karne to już nie tylko kradzieże, rozboje i morderstwa. W ostatnich latach bardzo mocno rozwinęła się przestępczość gospodarcza, do której należy zaliczyć wszelkie sprawy dotyczące przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub wymierzonych w taką działalność. Polityka karna państwa jest obecnie szczególnie nakierowana na przeciwdziałanie temu rodzajowi przestępczości, co niekiedy wiąże się z tym, że o popełnienie przestępstwa oskarżane są osoby niewinne. Z tych powodów Kancelaria zapewnia obsługę prawną nie tylko indywidualnym osobom, ale również menadżerom i zarządzanym przez nich spółkom. Doradztwo prawne obejmuje nie tylko szybkie działanie na etapie rozpoczęcia postępowania karnego oraz w trakcie jego trwania, ale również stałą współpracę, która ma przeciwdziałać wszelkim nieprawidłowościom.

Pomoc prawna Kancelarii w sprawach karnych świadczona jest również na etapie postępowania wykonawczego, a w szczególności przy uzyskiwaniu przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary, odbywaniu kary w ramach dozoru elektronicznego i rozłożeniu orzeczonej grzywny na raty.

Kancelaria Adwokacka AGK
adwokat Aleksander Giehsmann
ul. Marii Konopnickiej 7/5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. Racławicka 15-19/523, 53-149 Wrocław

Bądź na bieżąco:


DE | EN