Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z korzystaniem z serwisu internetowego prowadzonego pod domeną www.adwokat-agk.pl.
Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Serwisu Internetowego w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w treści: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka AGK adwokat Aleksander Giehsmann, ul. Marii Konopnickiej 7/5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, +48 664 434 217, a.giehsmann@adwokat-agk.pl.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane będą dane przekazane prze osoby korzystające z Serwisu Internetowego, a to dane przesłane w ramach formularza kontaktowego, zapisania się na newsletter oraz przekazane w ramach weryfikacji usługi w przedmiocie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria Adwokacka AGK adwokat Aleksander Giehsmann może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
– kontaktowych,
– kontaktowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii Adwokackiej AGK przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularze kontaktowe pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane kontaktowe będą przechowywane przez okres niezbędny do kontaktu, ewentualnie wykonywania umowy oraz przez czas przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z umową. Dane przekazane w ramach zapisu na newsletter będą przechowywane do czasu prowadzenie tej usługi lub zgłoszenia żądania usunięcia tych danych.

PRZETWARZANIE DANYCH W CELU DOCHODZENIA ROSZCZEŃ LUB OBRONY PRZED ROSZCZENIAMI

Dane osobowe będą mogły być przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kancelarię Adwokacką AGK adwokat Aleksander Giehsmann, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

OCHRONA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

Kancelaria Adwokacka AGK adwokat Aleksander Giehsmann stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa chroniące przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub usunięciem zebranych informacji. Dane są przechowywane z zachowaniem wymagań przepisów prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobom, których dane dotyczą:
– umożliwia się dostęp do treści zebranych na swój temat i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, zapewnia się prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z zastrzeżeniem przetwarzania danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
– mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza zasady ochrony danych osobowych.

Administrator Danych nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych.
Administrator Danych nie przekazuje danych do państwa trzeciego.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Serwis Internetowy zawiera odnośniki do zewnętrznych serwisów internetowych, w których Polityka Prywatności nie ma zastosowania. Strony te mogą samodzielnie zbierać informacje (w tym dane osobowe) i dlatego zalecane jest by zapoznać się z polityką prywatności odwiedzanych stron. Kancelaria Adwokacka AGK adwokat Aleksander Giehsmann nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu Internetowego www.adwokat-agk.pl.

Kancelaria Adwokacka AGK
adwokat Aleksander Giehsmann
ul. Marii Konopnickiej 7/5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. Racławicka 15-19/523, 53-149 Wrocław

Bądź na bieżąco:


DE | EN

Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje o najnowszych zmianach w prawie